LEGO SERIOUS PLAY teamontwikkeling

Zou het niet schitterend zijn als medewerkers en hun werkzaamheden in het team elkaar perfect aanvullen? Als schouder aan schouder het vele werk wordt verzet, en er een geweldige positieve sfeer hangt? Als het gezamenlijke belang hoogtij viert en iedereen trots is op wat er samen gepresteerd is? Om dit te realiseren is teamontwikkeling en samenwerken van belang.

 

Teamontwikkeling en samenwerken

De ervaring leert dat een team fantastisch samenwerkt als er iets is om voor te gaan, de gezamenlijke schouders eronder. Dat zijn de bindende factoren voor het succesvol verbeteren van de samenwerking.

 

 

 

Feedback - Feedforward

Om een proces van Feedback / Feedforward te laten slagen is een krachtige methode onontbeerlijk. De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is zo'n krachtige methode, ontwikkelt om communicatie tussen mensen te vergemakkelijken. 

Middels een workshop van een halve dag oefenen we met u en uw team, de principes van Feedback op een toegankelijke, effectieve manier. Daarmee gaan we van feedback naar Feed Forward, zodat u en uw medewerker(s) er weer fris tegenaan kunnen. 

 

We doorlopen 4 stappen:

1. Werken met beelden en visualisaties

2. Wat te doen als communicatie misloopt - positieve interventies

3. Hoe los je nu een werkelijke situatie op ? - play time

4. Integreren van een andere manier van communiceren. 

 

 

 

 

 

 

Naar de webshop

Klik Hier

Informatie aanvragen

Informatie aanvragen

 

Copyright © Bricks and Business 2017. LEGO®, SERIOUS PLAY®, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group, which does not sponsor, authorize or endorse this website