Bricks and Business coaching

Voor ons is coaching geen incidentele gebeurtenis. Coaching is het onderdeel van een visie op ontwikkeling van mensen en organisaties. Daarbij is het belangrijk dat:

  • we uitgaan van de mens als succesfactor;
  • we organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling niet als gescheiden werelden zien;
  • vragen stellen die coachee helpt om zijn positie te versterken.

 

Het coachtraject

Voor het succes van uw coachtraject zijn drie zaken van groot belang:
 

  1. Uw vraag
  2. De deskundigheid en ervaring van uw coach
  3. De klik' die u en uw coach samen hebben
     

Wij bieden drie vormen van coaching aan:
 

Business coaching
U heeft vragen waarbij de inhoud van uw werk centraal staat: coaching is dan vaak oplossingsgericht; de coach is uw adviseur en zoekt met u naar oplossingen.

Personal coaching
U heeft vragen over uw persoonlijke en/of loopbaanontwikkeling. U hebt behoefte aan een gesprekspartner die u helpt de volgende stap te zetten, richting geeft, maar wel zorgt dat u zelf  de nodige of noodzakelijke stappen onderneemt.

Mental coaching
U zit met dilemma's en ervaart dat de oplossing meer tijd en energie gaat kosten. Uw coach is een gesprekspartner die niets onbesproken laat: uw drijfveren, uw blokkades, uw gevoelens, uw motivatie.

Informatie en aanmelden

Ben je geinteresseerd in één of meerdere coaches? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Al onze coaches zijn terug te vinden binnen onze website met een uitgebreide beschrijving van hun loopbaan en werkzaamheden.

 

Naar de webshop

Klik Hier

Informatie aanvragen

Informatie aanvragen

Copyright © Bricks and Business 2017. LEGO®, SERIOUS PLAY®, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group, which does not sponsor, authorize or endorse this website