LEGO SERIOUS PLAY Methode

LEGO SERIOUS PLAY Methode

LEGO SERIOUS PLAY is een gefaciliteerde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie.

De kracht van LEGO SERIOUS PLAY is dat alle deelnemers met de LEGO-stenen in staat zijn om kennis, nieuwe inzichten en hun mening in te brengen in een overleg. Het is een toegankelijke, bewezen en zeer effectieve methode!

Elke workshop wordt gefaciliteerd door een gecertificeerd facilitator, getraing door Associate van de Associatie van Master Trainers. Aan de hand van een 4-stappen proces worden vragen gesteld en uitgewerkt. Deze stappen zijn telkens weer:  

  1. De Uitdaging
  2. Deelnemers bouwen
  3. Deelnemers delen hun kennis en inzichten 
  4. Andere deelnemers stellen vragen. 

 Nadat de facilitator een uitdaging heeft neergelegd, bouwen de deelnemers hun individuele modellen met behulp van een speciaal samengestelde set LEGO-steentjes. Lastige onderwerpen worden met behulp van LEGO SERIOUS PLAY door de deelnemers vastgelegd in tastbare driedimensionale modellen en metaforen. Hun ideeën en creativiteit worden hierbij maximaal benut.

De deelnemers geven zelf betekenis aan hun gebouwde modellen. Middels storytelling vertellen ze hun eigen verhaal aan de andere deelnemers. De facilitator en de andere deelnemers stellen verhelderende vragen, delen nieuwe inzichten en benoemen onderlinge verbanden. Elke deelnemer is op deze manier 100% betrokken bij het proces.

Door de opzet van de LEGO SERIOUS PLAY-methode is elke deelnemer van de workshop betrokken bij de totstandkoming van de oplossing. Er gaat geen kennis verloren en iedereen kan zijn mening geven. De gekozen oplossing in een LEGO SERIOUS PLAY-workshop is daarmee een door iedereen gedragen oplossing. En dat allemaal door als volwassenen (weer) te gaan spelen met LEGO!

Copyright © Bricks and Business 2017. LEGO®, SERIOUS PLAY®, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group, which does not sponsor, authorize or endorse this website